PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
21/07/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 140.0
Pmin 70.0
CS.HT Pnhận 48.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 88.9
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2443.8
AnhậnHT 282.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 73.7
Atđmua 2087.9
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Hiện Công đoàn PC Gia Lai có 26 công đoàn trực thuộc với 783 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, những hoạt động của công đoàn PC Gia Lai đã đem lại những kết quả thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục người lao động nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, nhanh chóng nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông qua những phong trào do công đoàn phát động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được CNVC-LĐ hoàn thành xuất sắc. Bên cạnh đó, Công đoàn PC Gia Lai còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống toàn bộ CNVC-LĐ trong Công ty nhằm tạo sự an tâm và tin tưởng.


Công đoàn PC Gia Lai thường xuyên tổ chức gặp mặt CBCNV-LĐ

Đột phá trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Các cấp Công đoàn đều nhận thức được rằng: muốn đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động thì sản xuất phải phát triển, vì vậy mọi hoạt động phải góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Kinh tế, Kỹ thuật được giao hàng năm. Được Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty chỉ đạo, Giám đốc và Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm nên phong trào thi đua trong 5 năm qua đã tạo ra động lực bằng cách gắn việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm với lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân người lao động. Nhờ vậy, đã phát huy được tính chủ động, tích cực của các cá nhân và tập thể.

Đội ngũ cán bộ CNVC-LĐ cũng nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách tích cực tham gia các phong trào do công đoàn phát động, gồm các đợt thi đua hoàn thành nhiệm vụ, công tác trọng tâm và hoàn thành xuất sắc các chuyên đề theo kế hoạch hàng năm như: Công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Kỹ thuật, Tài chính - Kế toán, Quản lý Vật tư và Tồn kho, CNTT, Quản lý đầu tư, Sửa chữa lớn, An toàn, Kiểm tra giám sát mua bán điện... Đặc biệt, phong trào sáng kiến được duy trì và phát triển. Trong 5 năm qua có 78 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi là 4,32 tỷ đồng, tổng giá trị tiền thưởng là 166,5 triệu đồng, trong đó có 02 sáng kiến cấp Tổng Công ty với tiền thưởng là 12 triệu đồng.

Tới thời điểm hiện tại, 100% xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có lưới điện Quốc gia do PC Gia Lai quản lý bán điện. Tính đến tháng 5 năm 2017, tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh là 376.323 khách hàng (tăng 1,18 lần so với năm 2013). Sản lượng điện cung ứng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013-2017 ước tăng 1,4 lần (thực hiện 1.017.480.000 Kwh năm 2013 và ước thực hiện năm 2017 đạt 1.430.850.000 Kwh). Tỷ lệ thu tiền điện hàng năm đều vượt từ 0,33% -2,15%.
Chú trọng chăm lo cho người lao động
Có thể khẳng định, các chế độ, chính sách đối với CNVC-LĐ trong 5 năm qua đã được các cấp Chính quyền và Công đoàn Công ty vô cùng quan tâm và thực hiện đầy đủ cho CNVC-LĐ trong toàn đơn vị, tạo được không khí yên tâm, tin tưởng và phấn khởi trong sản xuất.

Hàng năm Công đoàn PC Gia Lai đã phối hợp với Công ty tổ chức Hội nghị người lao động từ các đơn vị cơ sở đến Công ty nhằm tạo điều kiện để CNVC-LĐ tham gia quản lý, tham gia xây dựng và bổ sung sửa đổi Nội quy lao động, các Quy chế, thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều có lợi cho người lao động. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ năm 2014, Công đoàn Công ty bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Trong 4 năm, Công ty đã thực hiện 7 cuộc đối thoại với 263 kiến nghị liên quan đến quyền lợi của người lao động như: các chế độ chính sách, tiền lương, đào tạo, bố trí lao động, điều kiện làm việc, trang thiết bị làm việc, trang bị Bảo hộ lao động cá nhân và phối hợp trong giải quyết công việc… Tất cả các kiến nghị đều được Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan tiếp thu, trả lời đầy đủ, rõ ràng trên tinh thần dân chủ, công khai, thắng thắn, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị sau đối thoại.

Thu nhập, đời sống của CNVC-LĐ tương đối ổn định và dần được cải thiện qua từng năm. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 là 10,492 triệu đồng/người/tháng; năm 2014 là 12,676 triệu đồng/người/tháng; năm 2015 là 13,634 triệu đồng/người/tháng; năm 2016: 15,267 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách như ký hợp đồng lao động hàng năm đạt 100% số lao động thuộc diện ký HĐLĐ. Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bồi dưỡng ca 3, độc hại... đều thực hiện đầy đủ cho các đối tượng được hưởng. Hàng năm Công đoàn Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CNVC-LĐ theo đúng quy định để kịp thời phát hiện các bệnh nghề nghiệp và bố trí công việc phù hợp với tính đặc thù.

Từ các đợt phát động thi đua có theo dõi, đánh giá và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất và công tác đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi ở đơn vị, tạo động lực cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Trong 4 năm qua, có 2.838 lượt CNVC- LĐ và 92 lượt tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 611 lượt CNVC-LĐ và 99 lượt tập thể lớn nhỏ được khen thưởng từ cấp Công ty đến Bộ Công thương. Đặc biệt, năm 2014, Công đoàn Công ty và Xí nghiệp Điện cơ được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Đối với Công đoàn, trong 4 năm qua có 158 lượt đoàn viên và 61 lượt tập thể lớn nhỏ được khen thưởng từ cấp Công đoàn Công ty đến cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tin rằng, với ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình và không ngừng phấn đấu vươn lên của các cấp cán bộ Công đoàn sẽ tiếp tục tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chung của PC Gia Lai trong nhiệm kỳ tiếp theo.
CTV
Video clip
Khách hàng điện
30/06/2018
Điện lực S.lượng
Pleiku 78531
Ayunpa 23382
Kbang 17153
Chư Păh 20882
Iagrai 27926
Mang Yang 17399
Chư Prông 25288
Phú Thiện 18549
An Khê 33161
Krôngpa 18725
Chư Sê 32789
Đức Cơ 20820
Đăk Đoa 30801
Kông Chro 9540
Chư Pưh 16749
TỔNG CỘNG: 391695
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Online    21
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN