PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
21/07/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 140.0
Pmin 70.0
CS.HT Pnhận 48.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 88.9
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2443.8
AnhậnHT 282.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 73.7
Atđmua 2087.9
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
THÔNG BÁO
  
Kính gửi: Các TTV các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung

Nhằm mục đích tăng cường quảng bá hoạt động của các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, nâng cao chất lượng tin bài và tránh chồng chéo trong việc sử dụng thông tin tại các đơn vị, từ ngày 1.8.2014, Trang tin điện tử EVNCPC hạn chế đăng tải thông tin hoạt động của các Điện lực và các Chi nhánh điện cao thế. Các thông tin này nên đăng tải trên trang tin điện tử của các Công ty. Bài viết khi được gửi để đăng trên Trang tin điện tử EVNCPC cần qua một bước tổng hợp, biên tập do các TTV cấp Công ty thực hiện (có thể sử dụng các thông tin từ các Điện lực, Chi nhánh điện cao thế để lồng ghép, minh họa cho các bài viết về hoạt động của Công ty...).

Trân trọng!

---------------------------
TM. Ban biên tập

Phan Công Bình
Video clip
Khách hàng điện
30/06/2018
Điện lực S.lượng
Pleiku 78531
Ayunpa 23382
Kbang 17153
Chư Păh 20882
Iagrai 27926
Mang Yang 17399
Chư Prông 25288
Phú Thiện 18549
An Khê 33161
Krôngpa 18725
Chư Sê 32789
Đức Cơ 20820
Đăk Đoa 30801
Kông Chro 9540
Chư Pưh 16749
TỔNG CỘNG: 391695
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Online    26
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN