PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
10/12/2017
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 156.0
Pmin 62.0
CS.HT Pnhận 96.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 2.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 60.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2502.0
AnhậnHT 1085.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 50.0
Atđmua 1366.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
THÔNG BÁO
  
Kính gửi: Các TTV các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung

Nhằm mục đích tăng cường quảng bá hoạt động của các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, nâng cao chất lượng tin bài và tránh chồng chéo trong việc sử dụng thông tin tại các đơn vị, từ ngày 1.8.2014, Trang tin điện tử EVNCPC hạn chế đăng tải thông tin hoạt động của các Điện lực và các Chi nhánh điện cao thế. Các thông tin này nên đăng tải trên trang tin điện tử của các Công ty. Bài viết khi được gửi để đăng trên Trang tin điện tử EVNCPC cần qua một bước tổng hợp, biên tập do các TTV cấp Công ty thực hiện (có thể sử dụng các thông tin từ các Điện lực, Chi nhánh điện cao thế để lồng ghép, minh họa cho các bài viết về hoạt động của Công ty...).

Trân trọng!

---------------------------
TM. Ban biên tập

Phan Công Bình
Video clip
Khách hàng điện
30/11/2017
Điện lực S.lượng
Pleiku 76430
Ayunpa 22720
Kbang 16510
Chư Păh 20393
Iagrai 27232
Mang Yang 17027
Chư Prông 24525
Phú Thiện 18141
An Khê 32681
Krôngpa 18261
Chư Sê 31650
Đức Cơ 20302
Đăk Đoa 30225
Kông Chro 9404
Chư Pưh 16281
TỔNG CỘNG: 381782
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Online    12
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN