PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
16/10/2017
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 168.0
Pmin 78.0
CS.HT Pnhận 77.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 91.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2777.0
AnhậnHT 635.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 2142.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
THÔNG BÁO
  
Kính gửi: Các TTV các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung

Nhằm mục đích tăng cường quảng bá hoạt động của các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, nâng cao chất lượng tin bài và tránh chồng chéo trong việc sử dụng thông tin tại các đơn vị, từ ngày 1.8.2014, Trang tin điện tử EVNCPC hạn chế đăng tải thông tin hoạt động của các Điện lực và các Chi nhánh điện cao thế. Các thông tin này nên đăng tải trên trang tin điện tử của các Công ty. Bài viết khi được gửi để đăng trên Trang tin điện tử EVNCPC cần qua một bước tổng hợp, biên tập do các TTV cấp Công ty thực hiện (có thể sử dụng các thông tin từ các Điện lực, Chi nhánh điện cao thế để lồng ghép, minh họa cho các bài viết về hoạt động của Công ty...).

Trân trọng!

---------------------------
TM. Ban biên tập

Phan Công Bình
Video clip
Khách hàng điện
30/09/2017
Điện lực S.lượng
Pleiku 76010
Ayunpa 22411
Kbang 16445
Chư Păh 20311
Iagrai 27100
Mang Yang 16890
Chư Prông 24248
Phú Thiện 18107
An Khê 32587
Krôngpa 18219
Chư Sê 31652
Đức Cơ 20147
Đăk Đoa 30208
Kông Chro 9324
Chư Pưh 16223
TỔNG CỘNG: 379882
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Online    20
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN