PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
10/12/2017
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 156.0
Pmin 62.0
CS.HT Pnhận 96.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 2.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 60.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2502.0
AnhậnHT 1085.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 50.0
Atđmua 1366.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN ĐỘT XUẤT
Nội dung
1

Video clip
Khách hàng điện
30/11/2017
Điện lực S.lượng
Pleiku 76430
Ayunpa 22720
Kbang 16510
Chư Păh 20393
Iagrai 27232
Mang Yang 17027
Chư Prông 24525
Phú Thiện 18141
An Khê 32681
Krôngpa 18261
Chư Sê 31650
Đức Cơ 20302
Đăk Đoa 30225
Kông Chro 9404
Chư Pưh 16281
TỔNG CỘNG: 381782
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Online    8
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN